Administrator Systemów (Nr ref.:IBE/ZI/595/Administrator Systemów/2903/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy, systemem kwalifikacji oraz rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia 400 osób: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów, inżynierów IT zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie oraz rozwojem innowacyjnej edukacji i nauki z rozwiązaniami cyfrowymi. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem.
Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych i zwiększającą się skalę działalności, pilnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Administrator Systemów

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref. : IBE/ZI/595/Administrator Systemów/2903/BIP

Główne obowiązki:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Administratora Systemów będzie należało między innymi:

 • administrowanie systemami IT będącymi w posiadaniu IBE,
 • czynny udział w procesie opracowywania dokumentacji oraz wymagań dotyczących przetargów na usługi oraz sprzęt informatyczny,
 • bieżące monitorowanie pracy systemów i usług,
 • wytwarzanie aktualnej dokumentacji technicznej,
 • realizacja zadań związanych z administracją, testowaniem i wdrażaniem nowych narzędzi i funkcjonalności w ramach systemów oraz infrastruktury informatycznej IBE,
 • czynny udział w projektowaniu i wdrażaniu procesów podnoszących poziom bezpieczeństwa wykorzystywanych przez IBE systemów informatycznych,
 • współpraca z innymi Zespołami IBE w zakresie wsparcia technicznego użytkowników końcowych,
 • bieżąca obsługa systemu zgłoszeń technicznych oraz raportowanie statusu przypisanych do pracownika zgłoszeń.


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe – Informatyka,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Administratora Systemów Informatycznych,
 • minimum 3 lata doświadczenia w administrowaniu systemami Linux,
 • znajomość języków skryptowych Bash/Powershell,
 • znajomość narzędzi przeznaczonych do automatyzacji – Ansible,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN/WAN (routing, switching/tunelowanie) oraz bezpieczeństwem sieci. Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami producentów tj. Fortinet, Cisco, Zyxel, Unifi,
 • praktyczna znajomość i doświadczenie w pracy z platformą wirtualizacyjną PROXMOX,
 • znajomość i doświadczenie z zakresu administracji bazami danych: MySQL, PostgreSQL,
 • doświadczenie w administracji stosem ELK,
 • znajomość oraz doświadczenie w konfiguracji aplikacyjnych load balancerów (HAproxy),
 • znajomość i doświadczenie w pracy ze środowiskiem Docker,
 • doświadczenie we wdrożeniach i administracji platform EBA (Eset Bussines Account) / EPC (Esset Protect Cloud),
 • praktyczna znajomość i doświadczenie w pracy z systemem monitorującym – Zabbix.


Oferujemy:

 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
 • dobrą atmosferę,
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację,
 • pracę w lokalizacji z dobrą, miejską komunikacją,
 • parking pracowniczy,
 • pakiet benefitów, tj. ZFŚS, karta Medicover Sport,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.


Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • podstawowy system czasu pracy; aktualnie praca w „trybie hybrydowym”,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 12 000,00 zł brutto,
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
 • pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnegow terminie do 5.04.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: IBE/ZI/595/Administrator Systemów/2903/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje