Starszy specjalista / Starsza specjalistka w Zespole Rozwoju i Innowacji (Nr ref. IBE/ZRiI/598/Starszy Specjalista/1704/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych – zwiększającą się skalę działalności, nowe obszary merytoryczne i intensyfikację działalności międzynarodowej – poszukujemy osoby do Zespołu Rozwoju i Innowacji na stanowisko:

Starszy specjalista / Starsza specjalistka
w Zespole Rozwoju i Innowacji 

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref. IBE/ZRiI/598/Starszy Specjalista/1704/BIP

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwijanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym współpracę z partnerami instytucjonalnymi i ekspertami indywidualnymi, jak również będzie brała udział w pracach związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie/granty i ofert konkursowych/przetargowych usługowych. Dodatkowo Starszy Specjalista będzie odpowiedzialny za współtworzenie działań podnoszących poziom innowacyjności wewnątrz Instytutu.


Główne obowiązki:

 • planowanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem i składaniem ofert przetargowych/konkursowych/usługowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty na projekty krajowe i międzynarodowe,
 • samodzielne przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy z ekspertami z danego obszaru); oferty i wnioski są najczęściej składane w ramach takich programów jak: Twinning, EuropeAid, FERS, Erasmus+, Horyzont Europa, programy MEiN itp.,
 • monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych,
 • przygotowywanie oceny potencjalnych możliwości projektowych (rentowność, wykonalność, celowość, potencjał i spójność z priorytetami),
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (w języku angielskim) oraz prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach,
 • aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania w różnych obszarach działalności Instytutu Badań Edukacyjnych,
 • współtworzenie działań podnoszących poziom innowacyjności wewnątrz Instytutu.


Wymagania:

 • co najmniej 3-4 lata doświadczenia w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów krajowych i/lub międzynarodowych,
 • bardzo dobra znajomość krajowych i międzynarodowych programów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym programów przewidzianych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz zasad ich realizacji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych w języku obcym),
 • umiejętność selekcji informacji,
 • proaktywność i umiejętność szukania rozwiązań,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzane zadania i samodzielność w ich realizacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania przepływem informacji,
 • umiejętność koordynacji prac grupy osób (szczególnie umiejętność zaplanowania procesu przygotowania oferty/wniosku, nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem i rozdzielanie zadań),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności pakiet biurowy w stopniu zaawansowanym, Excel)


Dodatkowy atut:

 • doświadczenie w przygotowywaniu ofert/wniosków w obszarze edukacji i/lub rynku pracy,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych,
 • doświadczenie pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.


Oferujemy:

 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę,
 • elastycznośći samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań,
 • pracę w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,
 • współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach,
 • możliwość rozwoju i awansu,
 • pracę w lokalizacji z dobrą, miejską komunikacją,
 • parking pracowniczy,
 • pakiet benefitów, tj. ZFŚS, karta Medicover Sport,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.


Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 6 600.00-7 000.00 zł brutto w zależności od kwalifikacji (z możliwością wzrostu wynagrodzenia przy bardzo dobrej ocenie pracy),
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 27.04.2023 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref.: IBE/ZRiI/598/Starszy Specjalista/1704/BIP

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na pierwszy etap rekrutacji, czyli  rozmowy rekrutacyjne online lub w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Kolejnym etapem procesu rekrutacyjnego będzie przygotowanie przez kandydatów pisemnego zadania związanego ze stanowiskiem pracy opisanym w ogłoszeniu.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń
:

$    1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

       2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje