Specjalista / Specjalistka ds. kadr (Nr ref.: IBE/ZK/599/Specjalista ds. kadr/2504/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy, systemem kwalifikacji oraz rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 400 osób: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów, inżynierów IT zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie oraz rozwojem innowacyjnej edukacji i nauki z rozwiązaniami cyfrowymi. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem.
Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych i zwiększającą się skalę działalności, pilnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. kadr
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: IBE/ZK/599/Specjalista ds. kadr/2504/BIP


      Główne obowiązki:

 • administrowanie dokumentacją personalną zgodnie z obowiązującymi przepisami,   
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej z zakresu stosunku pracy, 
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja osobowego banku danych zatrudnionych pracowników,
 • monitorowanie i ewidencja udzielanych urlopów wypoczynkowych, wyliczanie wymiaru urlopu zatrudnionych pracowników, monitorowanie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez personel, udzielanie wyjaśnień, tworzenie korespondencji w tym zakresie, 
 • prowadzenie, aktualizacja, monitoring „bazy nieobecności w pracy pracowników IBE” w SOI, 
 • monitoring, nadzór i dokumentowanie w systemie SL czasu pracy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych przez UE,
 • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących prowadzonych zagadnień,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych zagadnień,
 • monitorowanie i wystawianie skierowań na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników,
 • przygotowywanie rozdzielnika kosztów do faktur za badania profilaktyczne,
 • udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych zadań,
 • udział w rekrutacji kandydatów do pracy, 
 • obsługa rachunków do umów zleceń z osobami fizycznymi zatrudnionymi w Instytucie.

 
Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w kadrach, 
 • praktyczna znajomość Kodeksu pracy, 
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach realizujących projekty unijne i badawcze,
 • biegła obsługa komputera w zakresie MS Office,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i organizacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość na zmiany i chęć rozwoju w obszarze personalnym.

Oferujemy:

 •      pakiet benefitów, tj. karta Medicover Sport, ZFŚS;
 •      możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia
       grupowego i medycznego;
 •      pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole;
 •      atmosferę pracy promującą solidność i zaangażowanie;
 •      parking dla pracowników.

   Warunki zatrudnienia:

 •      zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 •      wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 6 500,00-6 700,00 zł brutto miesięcznie,
 •      umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony,
 •      system czasu pracy: podstawowy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie 
do dnia 15 maja 2023 r.na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.    

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: IBE/ZK/599/Specjalista ds.kadr/2504/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje