Specjalista / Specjalistka ds. badań i analiz w ZBM (Nr ref.: IBE/ZBM/612/spec. ds. badań i analiz/PISA/2505/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. 

W związku z realizacją badania PISA 2022 i PISA 2025 Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

 

Specjalista / Specjalistka ds. badań i analiz

w Zespole Badań Międzynarodowych

Miejsce pracy: siedziba Instytutu

Nr ref.: IBE/ZBM/612/spec. ds. badań i analiz/PISA/2505/BIP

 

Główne obowiązki:

 

 • udział w przygotowywaniu raportów i publikacji wykorzystujących dane z międzynarodowych badań porównawczych realizowanych przez Zespół Badań Międzynarodowych,
 • przygotowywanie analiz i zestawień prezentujących wyniki badań,
 • udział w działaniach upowszechniających badanie PISA oraz upowszechniających wyniki badania (np. udział w konferencjach, seminariach itp.),
 • udział w tworzeniu raportów z działań organizacyjnych,
 • wsparcie pracy ekspertów i współpraca z ekspertami zaangażowanymi w przygotowanie analiz i raportów (eksperci dziedzinowi w badaniu PISA),
 • wsparcie zespołu w przygotowaniu materiałów upowszechniających i promocyjnych, tekstów na strony internetowe, scenariuszy, kompendiów, skrótów materiałów badawczych związanych z realizacją badań w Polsce na podstawie międzynarodowych standardów,
 • za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • doświadczenie w opracowywaniu raportów lub artykułów z badań,
 • udział w projektowaniu lub realizacji badań ilościowych,
 • dobra znajomość procedur stosowanych w badaniach społecznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/prezentacji/seminariów,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji badań prowadzonych na losowych próbach,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami międzynarodowymi.

Oferujemy:

 • udział w międzynarodowych projektach badawczych,
 • pakiet benefitów, karta Medicover Sport, ZFŚS,
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania,
 • możliwość angażowania się w działalność badawczą i naukową prowadzoną przez IBE w innych obszarach.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony,
 • wymiar etatu: 1,0,
 • wynagrodzenie zasadnicze : 8000 zł brutto miesięcznie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie do 6.06.2023na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Prosimy o zawarcie w CV tytułów raportów lub odnośników do raportów, artykułów lub analiz/opracowań wyników badań przygotowanych przez Państwa.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: IBE/ZBM/612/spec. ds. badań i analiz/PISA/2505/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                    

  

Dodatkowe informacje