Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia IT (helpdesk)(Nr ref.: IBE/ZRU/616/spec. ds. wsparcia IT-II Linia HelpDesk/0906/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE oraz realizacją zadań tworzenia, utrzymania i rozwijania narzędzi cyfrowych wspierających system oświaty i wychowania oraz system szkolnictwa wyższego i nauki, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby do pracy w projekcie Zintegrowana Platforma Edukacyjna na stanowisko:Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia IT (helpdesk)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZRU/616/spec. ds. wsparcia IT-II Linia HelpDesk/0906/BIP

 

Osoba na powyższym stanowisku w projekcie ZPE, odpowiedzialna będzie za przyjmowanie zgłoszeń od I linii HelpDesk i rozwiązywanie problemów użytkowników, II linia HelpDesk.


Główne obowiązki:

 • przyjmowanie zgłoszenia od I linii,
 • rozwiązywanie problemów użytkownika lub przekazywanie do zespołu administratorów,
 • współpraca z I linią HelpDesk oraz zespołem administratorów systemu,
 • koordynowanie statusu zgłoszenia oraz dbanie o prawidłową archiwizację zgłoszeń,
 • realizacja zadań na platformie w roli administratora globalnego, w tym nadawanie dostępów dla użytkowników, przygotowywanie raportów
 • manualne sprawdzanie oprogramowania i nowych funkcjonalności,
 • monitorowanie poprawności przekierowywania użytkownika we właściwe miejsce,
 • samodzielne wykonywanie testów manualnych,
 • opisywanie uzyskanych wyników testowych na ZPE.


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość języków programowania, w tym JavaScript, TypeScript, PHP, Java,
 • znajomości zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania,
 • umiejętności testerskie takie jak: tworzenie przypadków testowych, wykonywania testów manualnych,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającym na swobodną komunikację z interesariuszami zewnętrznymi,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie przynajmniej na poziomie B1,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania swojej pracy,
 • doświadczenie w obsłudze użytkownika/klienta,
 • pozytywne nastawienie oraz chęć pomocy użytkownikom,
 • skrupulatność i odpowiedzialność w realizacji obowiązków,
 • komunikatywność, systematyczność, cierpliwość oraz kreatywność,
 • umiejętności techniczne potrzebne do obsługi administracyjnej systemu w stopniu pozwalającym rozwiązać bardziej zaawansowane problemy użytkowników.


Mile widziane:

 • praktyczna znajomość relacyjnych baz danych (SQL),
 • znajomość narzędzi, np. JIRA, czy Confluence.


Oferujemy:

 • pakiet benefitów: ZFŚS, karta Medicover Sport,
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą,
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację.

 
Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zgodne z poziomem spełniania podanych wymagań;
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • system czasu pracy: zadaniowy.

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i portfolio do 18.06.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref
: IBE/ZRU/616/spec. ds. wsparcia IT- II Linia HelpDesk/0906/BIP


Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 
i kandydatkami.


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                      

Dodatkowe informacje