Główny Specjalista/Główna specjalistka ds. personalnych (rekrutacja, szkolenia) (Nr ref. : IBE/Zds.RP/617/ Główny Specjalista ds. personalnych/0906/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy, systemem kwalifikacji oraz rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 400 osób: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów, inżynierów IT zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie oraz rozwojem innowacyjnej edukacji i nauki z rozwiązaniami cyfrowymi. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem.

Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych i zwiększającą się skalę działalności, pilnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Główny Specjalista / Główna specjalistka ds. personalnych

(rekrutacja, szkolenia)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref. : IBE/Zds.RP/617/ Główny Specjalista ds. personalnych/0906/BIP 

 

Główne obowiązki:

 • bieżąca współpraca z Kierownikiem Zespołu ds. Rozwoju Personalnego w obszarze realizacji polityki personalnej Instytut Badań Edukacyjnych,
 • samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych: przygotowywanie i publikacja ogłoszeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), portalach rekrutacyjnych oraz w mediach społecznościowych; selekcja aplikacji, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych bezpośrednio i on-line; realizacja zadań administracyjnych i raportowych związanych z prowadzonymi rekrutacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy i RODO,
 • dbanie o pozytywne doświadczenia kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji (candidate experience),
 • koordynowanie procesów szkoleniowych i rozwoju pracowników zgodnie z analiza potrzeb szkoleniowych i Procedurą korzystania ze szkoleń,
 • uczestniczenie w organizacji i analizach ewaluacji pracy pracowników, opracowaniu danych i wniosków, w tym odnoszących się do szkoleń rozwojowych,
 • aktywny udział w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie metod i narzędzi HR, uczestniczenie w budowaniu procesu efektywnej komunikacji wewnętrznej.

 
Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe - preferowana psychologia, socjologia lub pedagogika,
 • dodatkowy atut – studia podyplomowe w obszarze zrządzania personelem,
 • doświadczenie w pracy jako Specjalista ds. personalnych bądź na pokrewnym stanowisku,
 • doświadczenie w zakresie procesów HR (rekrutacji, systemów szkoleń, programów rozwojowych, itp.),
 • bardzo dobra znajomość zasad selekcji i technik rekrutacji, w tym wywiadu behawioralnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji na stanowiska specjalistyczne oraz eksperckie lub kierownicze,
 • wysoki poziom kompetencji społecznych oraz kultury osobistej,
 • inicjatywa, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • otwartość na wprowadzanie nowych rozwiązań, komunikatywność,
 • ogólna znajomość Kodeksu pracy,
 • swoboda praca z programami MS Office,

 
Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w instytutach badawczych lub naukowych,
 • praca z dokumentami i arkuszami gogle oraz wiedza lub/i doświadczanie w badaniu satysfakcji pracowników.

 
Oferujemy:

 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
 • dobrą atmosferę,
 • udział w tworzeniu i realizacji polityki personalnej oraz wdrażaniu narzędzi HR,
 • realizację rozwoju zawodowego w różnych obszarach,
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację,
 • pracę w lokalizacji z dobrą, miejską komunikacją,
 • parking pracowniczy,
 • pakiet benefitów, tj. ZFŚS, karta Medicover Sport,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.

 
Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • podstawowy system czasu pracy,
 • praca w trybie: 3 dni w Instytucie, 2 dni zdalne,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 7 000,00 – 7 500,00 zł brutto w zależności od kwalifikacji,
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
 • pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnegow terminie
do 25.06.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje