Oferta pracy: Specjalista ds. organizacji seminariów i szkoleń

Oferta pracy: Specjalista ds. organizacji seminariów i szkoleń

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. organizacji seminariów i szkoleń.

Wymagania wobec kandydatów:

·             wykształcenie co najmniej średnie,

·             doświadczenie zawodowe przy organizacji konferencji, seminariów i szkoleń,

·             wiedza z zakresu organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów i konferencji,

·             doświadczenie we współpracy z podwykonawcami w zakresie organizacji wydarzeń  
           wewnętrznych i zewnętrznych,

·             umiejętność pisania i redagowania tekstów w języku polskim,

·             bardzo dobra znajomość  programów Word, Excel, Power Point,

·             praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·             bardzo dobra organizacja pracy własnej i  koordynacja pracy innych osób,

·             gotowość do wyjazdów służbowych,

·             wysoka kultura osobista,

·             umiejętność szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy.

Dodatkowym atutem będzie:

·               doświadczenie w pracy w projektach unijnych,

·               umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (SIWZ, OPZ itp.).

 

Główny zakres obowiązków:

·         udział w przygotowaniu seminariów, szkoleń  warsztatów, konferencji naukowych
i innych przedsięwzięć od strony technicznej,

·         techniczne przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla prelegentów
oraz uczestników seminariów, dostarczenie ich do wcześniej wskazanego miejsca docelowego,

·         przygotowywanie i organizacja okresowych spotkań roboczych,

·         przygotowywanie materiałów seminaryjnych oraz materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia seminariów/szkoleń,

·         prowadzenie bazy konferencji i seminariów oraz  bazy adresowej uczestników seminariów/szkoleń,

·         koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją umów z podwykonawcami (np. firmy cateringowe, kurierskie, powielarnie, firmy wynajmujące sale na seminaria itd.),

·         koordynowanie pracy prelegentów i innych uczestników w związku
z organizowanymi przedsięwzięciami,

·         tworzenie sprawozdań po przeprowadzonych seminariach i szkoleniach (wyniki ankiet ewaluacyjnych uczestników oraz ocena pracy trenerów),

·         koordynowanie prawidłowej realizacji i rozliczania umów z trenerami i prelegentami seminariów i szkoleń,

·         rozliczanie delegacji,

·         wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu na okres próbny lub/i umów na czas określony nie dłużej jednak niż do końca realizacji projektu (czerwiec 2018)

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do dnia 16 czerwca 2016 roku pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI SEMINARIÓW I SZKOLEŃ”

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu. 

Informację wytworzył: Ewa Ziewiec
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 03.06.2016
Data udostępnienia: 03.06.2016

Dodatkowe informacje