SPECJALISTA ds. PROWADZENIA SEMINARIÓW i szkoleń/TRENER

Oferta pracy: SPECJALISTA ds. PROWADZENIA SEMINARIÓW i szkoleń/TRENER

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje  osób na stanowisko: specjalisty ds. prowadzenia seminariów i szkoleń/trener

 

Liczba wakatów: 4

 

Kandydat powinien posiadać:

·         wykształcenie wyższe,

·         minimum 5 letnie doświadczenie trenerskie w zakresie samodzielnego prowadzenia warsztatów, seminariów, szkoleń (otwartych i zamkniętych)  dla osób dorosłychpotwierdzone sporządzoną listą szkoleń. Lista szkoleń powinna zawierać tematykę, zakres wykonywanych prac w ramach szkoleń (analiza potrzeb, zaprojektowanie szkolenia, przygotowanie materiałów, poprowadzenie szkolenia, ewaluacja),

·         wiedzę i umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy szkoleń „twardych” oraz pokazujących procesy systemowe,

·      aktualną wiedzę zakresu stosowanych technik trenerskich przy szkoleniach „twardych”,

·      umiejętność tworzenia i wygłasza prezentacji multimedialnych,

·      umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy i jej przekazywania,

·      umiejętność pisania i redagowania w języku polskim,

·      bardzo dobra znajomość programów Word, Excell, Power Point.

·      komunikatywność,

·      wysoka kultura osobista,

·      gotowość do wyjazdów służbowych.

            Dodatkowym atutem będzie:

·       biegła znajomość języka angielskiego,

·       wiedza z zakresu budowy i założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji, PRK, ERK oraz    

       funkcjonowania systemu kwalifikacji za granicą,

·      doświadczenie w tworzeniu kursów e-learningowych.

 

Główny zakres obowiązków:

·         opracowywanie konspektów i programów seminariów informacyjnych jedno- i kilkudniowych,
·         opracowywanie materiałów  informacyjnych, seminaryjnych na potrzeby konkretnego seminarium i szkolenia,
·         prowadzenie seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji według przyjętego harmonogramu,
·         prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie skuteczności przeprowadzonych seminariów informacyjnych (weryfikacja ankiet poseminaryjnych, tworzenie raportów z przeprowadzanych seminariów itd.), oceny osiągniętych efektów kształcenia podczas seminariów,
·         zbieranie, opracowywanie i udostępnianie do użytku wewnętrznego wiedzy oraz wniosków uzyskanych w ramach przeprowadzonych seminariów,
·         przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji multimedialnych,
·         współpraca z zespołami merytorycznymi w ramach prac nad kolejnymi etapami projektu lub nad ich produktami np. publikacjami,  raportami itd.,  
·         współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych (PR) w tym: prezentacji, animacji, filmów promocyjnych, kursów e-learningowych, manuali itd. tematycznie związanych 
z prowadzoną działalnością statutową instytutu lub realizowanym projektem,
·         zbieranie, opracowywanie i udostępnianie do użytku wewnętrznego wiedzy oraz wniosków uzyskanych w ramach prowadzonych seminariów,
 
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny lub/i umowy/umów o pracę na czas określony nie dłużej jednak niż do końca realizacji projektu (czerwiec 2018 r.)

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 27 czerwca 2016 pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia seminariów i szkoleń/trener”

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 


Informację wytworzył: Ewa Ziewiec

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 15.06.2016
Data udostępnienia: 15.06.2016

Dodatkowe informacje