Informacja o unieważnieniu procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalista ds. prowadzenia seminariów i szkoleń/trener

 

Instytut Badań Edukacyjnych informuje, że proces rekrutacyjny na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia seminariów i szkoleń/ trener, zorganizowany w ramach projektu systemowego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, został unieważniony.

 Osoby, które przesłały wymagane dokumenty rekrutacyjne, informujemy, że zostaną one zniszczone lub odesłane na wyraźną prośbę zainteresowanych.

 Za zaistniałą sytuację przepraszamy. 

Dodatkowe informacje