Oferta pracy: GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Badań i Analiz

Oferta pracy: GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Badań i Analiz

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Głównego specjalisty ds. badań i analiz:

 

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych;

§  doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych w obszarze polityki społecznej, w tym edukacji;

§  znajomość głównych założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza, przynajmniej z dwóch spośród wymienionych obszarów:

-        relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

-        edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

-        idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

-        doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;


§  doświadczenie w zakresie sporządzania raportów, ekspertyz lub artykułów;

§  bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

§  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

§  wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole;

§  bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.

 

Dodatkowymi atutami będą:

§  doświadczenie w opisywaniu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego lub poza nimi;

§  doświadczenie w pracy dydaktycznej i/lub wygłaszaniu prezentacji, prowadzeniu szkoleń, moderowaniu spotkań;

§  doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE i/lub międzynarodowych;

§  doświadczenie i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań empirycznych, a także analiz jakościowych i ilościowych (z wykorzystaniem programów do analizy danych tj. SPSS, STATA, Atlas.ti itp.);

§  dobra znajomość drugiego języka obcego (np. j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski).

 

Główny zakres obowiązków:

  • §  gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących prowadzonych w Polsce i za granicą badań dotyczących zapotrzebowania na kwalifikację, opisywania kwalifikacji za pomocą efektów uczenia się, popytu i podaży na zawody i kompetencje, uczenia się przez całe życie;
  • §  wsparcie merytoryczne prac w obszarze opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnie z wymogami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, realizowanych we współpracy z partnerami społecznymi;
  • §  opracowanie i aktualizowanie katalogu pytań najczęściej zadawanych przez podmioty zainteresowane włączeniem do ZSK kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym kwalifikacji rynkowych;
  • §  współprowadzenie seminariów informacyjnych na temat opisywania kwalifikacji w ZSK dla przedstawicieli zainteresowanych środowisk;
  • §  współtworzenie publikacji i raportów z przeprowadzonych działań.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop macierzyński i rodzicielski).

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 21 lipca 2016 pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i analiz – zastępstwo”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Informację wytworzył: Ewa Ziewiec
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 08.07.2016
Data udostępnienia: 08.07.2016

Dodatkowe informacje