Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, tabletów, telewizorów, monitorów, akcesoriów i oprogramowania w 4 częściach. Znak sprawy: IBE/43/2022

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, tabletów, telewizorów, monitorów, akcesoriów i oprogramowania
w 4 częściach.

Znak sprawy: IBE/43/2022

 
                     

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-34e981b0-6cb2-11ed-aea3-5a7c432eaced
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-11-25
Data udostępnienia: 2022-11-25

Dodatkowe informacje