Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania w budynku IBE (ul. Górczewska 8 w Warszawie) oraz w biurze Pionu Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE (ul. Nowogrodzka 47a w Warszawie)

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania w budynku IBE (ul. Górczewska 8 w Warszawie) oraz w biurze Pionu Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE (ul. Nowogrodzka 47a w Warszawie)

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-12-12
Data udostępnienia: 2022-12-12

 

 

Dodatkowe informacje