Zapewnienie usług Ekspertów przy opracowaniu projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Cyberbezpieczeństwa (SRK Cyber) - II postępowanie

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zapewnienie usług Ekspertów przy opracowaniu projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Cyberbezpieczeństwa (SRK Cyber) - II postępowanie     

Znak sprawy: IBE/9/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-03-08
Data udostępnienia: 2023-03-08

 

 

Dodatkowe informacje