Inkubator kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji - II postępowanie

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Inkubator kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji - II postępowanie              

Znak sprawy: IBE/19/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2023-04-05
Data udostępnienia: 2023-04-05

Dodatkowe informacje