Dostarczenie, wdrożenie oraz utrzymanie rozwiązania XDR w celu monitorowania bezpieczeństwa w obszarze edukacji na poziomie sieci, serwerów oraz stacji roboczych.

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
 Dostarczenie, wdrożenie oraz utrzymanie rozwiązania XDR w celu monitorowania bezpieczeństwa w obszarze edukacji
 
na poziomie sieci, serwerów oraz stacji roboczych.

Znak sprawy: IBE/37/2023

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2023 r. o godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77c7b179-56e1-11ee-9aa3-96d3b4440790
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił:Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-09-22
Data udostępnienia: 2023-09-22

Dodatkowe informacje