Druk i dostawa materiałów, postępowanie wykonawcze nr 3 do umowy ramowej z postępowania IBE/25/2023

 
 
Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert
 

Data wytworzenia: 25.11.2023

Data udostępnienia: 25.11.2023


 
Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zestawienie złożonych ofert z sesji otwarcia.
 
 
Data wytworzenia: 24.11.2023
Data udostępnienia: 24.11.2023
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
 

 
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na druk i dostawę materiałów IBE/25/2023
Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe1e095a-10d0-492b-b1ea-f016171bb690
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 20.11.2023

Data udostępnienia: 20.11.2023

Dodatkowe informacje