dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu serwerowego i macierzy do Instytutu Badań Edukacyjnych. Umowa ramowa IBE/35/2024.

Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert - załącznik nr 2.
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił Zbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 19.02.2024 r.
data udostępnienia: 19.02.2024 r.
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert - załącznik nr 1
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił Zbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 19.02.2024 r.
data udostępnienia: 19.02.2024 r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu serwerowego i macierzy do Instytutu Badań Edukacyjnych  Umowa ramowa IBE/35/2024. Postępowanie nr 1, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48d848c2-a8c9-48be-be18-42fbce18d31b
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
data wytworzenia: 18.02.2024 r.
data udostępnienia: 18.02.2024 r.

Dodatkowe informacje