Narzędzie do zarządzania komunikacją z uczestnikami wydarzeń. Znak sprawy: IBE/25/2024

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Narzędzie do zarządzania komunikacją z uczestnikami wydarzeń.

Znak sprawy: IBE/25/2024

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił:Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-06-27
Data udostępnienia: 2024-06-27

Dodatkowe informacje