NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH

NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH  


W związku z realizacją projektu: Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje ekspertów do przygotowania ekspertyz dotyczących zapewniania jakości weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla wybranych kwalifikacji (w Polsce lub za granicą) w formie studium przypadku z wybranego obszaru. 


CALL FOR EXTERNAL EXPERTS

 


As part of the Support to central government administration, awarding bodies and quality assurance institutions in implementing stage I of the Integrated Qualifications System project, the Educational Research Institute is looking for experts to prepare expert reports on the quality assurance of the assessment of learning outcomes required for selected qualifications (from Poland or abroad) in the following priority areas:

 

Pełna treść ogłoszenia w wersji polskiej i angielskiej - patrz załączniki poniżej.

Full information in English is attached below.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH_polski.docx)01. NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH_polski[2017-07-25]28 Kb
Pobierz plik (CALL FOR EXPERTS_english.docx)02. CALL FOR EXPERTS_english[2017-07-25]27 Kb

Dodatkowe informacje