Ubezpieczenie majątkowe, techniczne sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej

Warszawa, 28 marca 2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej równowartości 14 000 EUR

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewska 8 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ubezpieczenia majątkowego, technicznego sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiot zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. ubezpieczenie posiadanego mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka,
  4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności.

Termin realizacji zamówienia:

II. od 8 kwietnia 2013 r. do 7 kwietnia 2014 r.

Informacje dodatkowe:

III. Wykonawcom, którzy zgłoszą zainteresowanie przygotowaniem i złożeniem ofert będą udzielane informacje dotyczące wartości posiadanego majątku, zakresu ubezpieczenia oraz innych danych niezbędnych do przygotowania oferty.

IV. Z Wykonawcami, którzy złożą oferty będą prowadzone negocjacje w celu doprecyzowania szczegółów realizacji zamówienia.

V. Kryterium oceny ofert: 100% najniższa cena.

VI. Forma płatności: przelew 21 dni.

VII. Zgłoszenia firm zainteresowanych przygotowaniem ofert należy składać do dnia 03.04.2013 r. do godz.12.00 na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8 z dopiskiem: „Ubezpieczenie majątkowe” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Zamawiający dopuszcza składanie zgłoszeń bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z numerem: 22 24-17-137

Zastępca Lidera
Zespołu Techniczno–Inwestycyjnego
Bogdan Modrzyński

 
 
 
Informację wytworzył: Andrzej Walczak
Informację udostępniłAndrzej Walczak
Data wytworzenia: 28.03.2013
Data udostępnienia: 28.03.2013
 
 

Dodatkowe informacje