Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) na potrzeby projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie"

Pełna treść ogłoszenia - załącznik nr 1

Założenia do ekspertyzy prawnej - załącznik nr 2

Raport referencyjny - załącznik nr 3

 
Informację wytworzył: Katarzyna Mikulska
Informację udostępnił: Jolanta Rzęsista
Informacje zmodyfikował: Jolanta Rzęsista
Data wytworzenia: 30.05. 2014 r.
Data udostępnienia: 30.05. 2014 r.
 

Dodatkowe informacje