Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących gier edukacyjnych w ramach projektu „Badanie uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych” 1666
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących rytmiki w ramach projektu „Badanie uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych” 2162
Zamówienie na organizację warsztatów, zakup profesjonalnego sprzętu. „Rytmika i współpraca w grupach jako działania wspierające edukację matematyczną na I etapie edukacyjnym" 2151
Realizacja badania jakościowego metodą wywiadów poznawczych z uczniami 2443
Zamówienie polegające na zakupie i dostarczeniu zabawek dla przyzakładowego żłobka “IBUŚ” przy ul. Sokołowskiej 9/18 w Warszawie 2097
Przygotowanie broszury nt. rozwoju mowy dziecka i jego wspierania, która ma być materiałem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla rodziców w badaniu normalizacyjnym Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji. 1786
Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2170
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących wzorcowego opisania kwalifikacji w obszarze zarządzania zgodnie ze wstępnym standardem opisu kwalifikacji 1858
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących wzorcowego opisania kwalifikacji w obszarze sport i turystyka zgodnie ze wstępnym standardem opisu kwalifikacji 1815
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących wzorcowego opisania kwalifikacji w obszarze technicznym zgodnie ze wstępnym standardem opisu kwalifikacji 1829

Dodatkowe informacje