Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących gier edukacyjnych w ramach projektu „Badanie uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych” Jolanta Rzęsista 1602
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących rytmiki w ramach projektu „Badanie uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych” Jolanta Rzęsista 2077
Zamówienie na organizację warsztatów, zakup profesjonalnego sprzętu. „Rytmika i współpraca w grupach jako działania wspierające edukację matematyczną na I etapie edukacyjnym" Jolanta Rzęsista 2072
Realizacja badania jakościowego metodą wywiadów poznawczych z uczniami Jolanta Rzęsista 2333
Zamówienie polegające na zakupie i dostarczeniu zabawek dla przyzakładowego żłobka “IBUŚ” przy ul. Sokołowskiej 9/18 w Warszawie Jolanta Rzęsista 2013
Przygotowanie broszury nt. rozwoju mowy dziecka i jego wspierania, która ma być materiałem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla rodziców w badaniu normalizacyjnym Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji. Jolanta Rzęsista 1699
Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Andrzej Walczak 2070
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących wzorcowego opisania kwalifikacji w obszarze zarządzania zgodnie ze wstępnym standardem opisu kwalifikacji Jolanta Rzęsista 1766
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących wzorcowego opisania kwalifikacji w obszarze sport i turystyka zgodnie ze wstępnym standardem opisu kwalifikacji Jolanta Rzęsista 1743
Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich dotyczących wzorcowego opisania kwalifikacji w obszarze technicznym zgodnie ze wstępnym standardem opisu kwalifikacji Jolanta Rzęsista 1743

Dodatkowe informacje