Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzył: Paulina Dominiak

Informację udostępnił: Paulina Dominiak

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 03.04.2018 r.

 Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 4

Pytania i odpowiedzi załącznik 5

Termin składania ofert do 23.02.2018 r.

UWAGA Modyfikacja zamówienia. Zakres zmian warunków udziału w postępowaniu, terminu składania ofert oraz przedmiotu zamówienia.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Paulina Dominiak, email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Maciej Tauber

Informację udostępniła: Paulina Dominiak

Informację zmodyfikowała: Jolanta Rzęsista 

Data wytworzenia: 08.02.2018

Data udostępnienia: 08.02.2018

Data modyfikacji: 22.02.2018

Zamówienie realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.


Dodatkowe informacje