IBE/204/2018 Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) dla dzieci dwujęzycznych, z odmiennych kultur i powracających z zagranicy.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

Informację udostępniłKatarzyna Mikulska-Kędzierska

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) 
w partnerstwie z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wsp
ółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.


 


Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału oraz doświadczenia stanowi załącznik nr 4

 

Termin składania ofert do 21.08.2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Jolanta Rzęsista, email:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Ewa Stachurska

Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informację zmodyfikowała

Data wytworzenia: 2018-08-10

Data udostępnienia: 2018-08-10

Data modyfikacji: 

Dodatkowe informacje