IBE/202/2018Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) i niepełnosprawnościami:

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 

Informację udostępniłKatarzyna Mikulska-Kędzierska

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.      niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim – (część I),

 2.      niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (część II) 

 3.      z dysfunkcją wzroku (część III),

 4.      z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (część IV).

Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 cz. I

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 cz. II

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 cz. III

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 cz. IV

Wykaz spełniania warunków udziału oraz doświadczenia stanowi załącznik nr 4

 

Termin składania ofert do 24.08.2018 r. do godz. 10.30

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Jolanta Rzęsista, email:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Ewa Stachurska

Informację udostępniła: Jolanta Rzęsista 

Informację zmodyfikowała: Jolanta Rzęsista 

Data wytworzenia: 2018-08-14

Data udostępnienia: 2018-08-14

Data modyfikacji: 2018-08-16

 

Dodatkowe informacje