IBE/288/2018 Przygotowanie ekspertyzy (analizy) dotyczącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2017 poz. 986, 1475) dotyczących zakresu oceny formalnej wszystkich typów wniosków prowadzonej

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

 Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku nr 6.

 Informację wytworzyła: Jolanta Rzęsista 

 Informację udostępniła: Jolanta Rzęsista 

 Informację zmodyfikowała: Jolanta Rzęsista 

 Data wytworzenia: 2018-11-09

 Dat Data udostępnienia: 2018-11-09

Darta modyfikacji: 2018-11-13

 

 ……………………………………………………………..……………………………………………

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Przykładowy wniosek o włączenie Kwalifikacji  załącznik nr 2a 

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału - załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia - załącznik nr 5

 Termin składania ofert do 29-10-2018 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Jolanta Rzęsista, email:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzył: Rober Ziółkowski 

 Informację udostępniła: Jolanta Rzęsista,

 Informację zmodyfikowała

 Data wytworzenia: 22-10-2018

 Data udostępnienia: 22-10-2018

 

Dodatkowe informacje