IBE/376/2018 Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystywania informacji z systemów monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych w rejestrach kwalifikacji w wybranych krajach europejskich w oparciu o dane administracyjne

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 

 Data wytworzenia: 2019-02-01

 

 Data udostępnienia: 2019-02-01


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN 22-01-2019


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału - załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia - załącznik nr 5

 Termin składania ofert do 16-01-2019 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Maja Ambrożuk, email:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Beata Balińska

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

Informację zmodyfikowała:  Maja Ambrożuk

Zakres modyfikacji: zamieszczono pytania i odpowiedzi - zestaw 1, zmieniono termin składania ofert

Data wytworzenia: 08-01-2019

Data udostępnienia: 08-01-2019

Data modyfikacji: 14-01-2019

Dodatkowe informacje