IBE/6/2019 Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler)

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Agnieszka Tobiasz

 Informację udostępniła: Agnieszka Tobiasz

 

 Data wytworzenia: 2019-03-06

 

 Data udostępnienia: 2019-03-06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 22-02-2019 R.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału - załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia - załącznik nr 5

 

 

 Termin składania ofert do 08-02-2019 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Agnieszka Tobiasz, email:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzył: Wojciech Stęchły

 Informację udostępniła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

 Informację zmodyfikowała

 Zakres modyfikacji: 

 Data wytworzenia: 25-01-2019

 Data udostępnienia: 25-01-2019

Dodatkowe informacje