IBE/86/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pośrednich i bezpośrednich w 12 grupach dzieci SPE wśród 360 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia.

 Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.


 Informację wytworzył: Łukasz Pleban

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 30-04-2019 r. 

 Data udostępnienia: 30-04-2019 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN: 12-04-2019 R.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału w postępowaniu załącznik 5

Termin składania ofert do 08.04.2019 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban

Zakres modyfikacji:

1) Treść ogłoszenia - załącznik nr 1 – modyfikacja: pkt. 1 (treść ogłoszenia), pkt. 4 (doprecyzowanie sposobu wyboru wykonawcy)

2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 – modyfikacja: tabela nr 1

3) Formularz ofertowy - załącznik nr 3 – modyfikacja: pkt. III (treść oferty),

4) Cennik szczegółowy w podziale na części – załącznik nr 1 do formularza ofertowego – załącznik nr 3a (nowy załącznik)

Data modyfikacji: 05-04-2019 r.

Data wytworzenia: 26-03-2019 r.

Data udostępnienia: 26-03-2019 r.

Dodatkowe informacje