IBE/220/2019 Pilotażowe dostosowanie wybranej kwalifikacji uregulowanej „Doradca rolniczy” do wymagań ustawy ZSK - II postępowanie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji Zamawiającego w załączeniu.

 Informację wytworzył: Agnieszka Tobiasz

 Informację udostępnił: Agnieszka Tobiasz

 Data wytworzenia: 03-10-2019 r. 

 

 Data udostępnienia: 03-10-2019 r. Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

Termin składania ofert do 30-08-2019 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Agnieszka Tobiasz, email:          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzyła: Katarzyna Królik

 Informację udostępniła: Agnieszka Tobiasz

 Data wytworzenia: 16-08-2019

 Data udostępnienia: 16-08-2019

Zakres modyfikacji:

 Zamawiający zmodyfikował następujące załączniki:

-nr 4 wykaz spełniania warunków udziału w zakresie wykazu Ekspertów wskazanych do realizacji zamówienia

-nr 5 wykaz doświadczenia w zakresie wykazu Ekspertów wskazanych do realizacji zamówienia

Data modyfikacji: 23-08-2019 r.

Dodatkowe informacje