IBE/380/2019 “Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8”.

   

                                      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 20-12-2019 r. 

Data udostępnienia: 20-12-2019 r.                               

..........................................................................................................................................................................

                                   UWAGA! MODYFIKACJA OGŁOSZENIA - 17.12.2019 R. 

..........................................................................................................................................................................

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Cennik szczegółowy stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Termin składania ofert do 19-12-2019 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban, email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban  

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji:

Zamieszczono:

1. Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 1 

2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2_po modyfikacji 

3. Wzór umowy na świadczenie usług kurierskich - załącznik nr 5

 Data wytworzenia: 12-12-2019

 Data udostępnienia: 12-12-2019

Data modyfikacji: 17-12-2019 

Dodatkowe informacje