IBE/82/2020 Usługa polegająca na druku publikacji upowszechniającej wiedzę nt. ZSK. Publikacja zostanie wydana w formie autorskiego notesu zawierającego wkładki tematyczne.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 22-04-2020 r. 

Data udostępnienia: 22-04-2020 r. 


 UWAGA! MODYFIKACJA TREŚĆI OGŁOSZENIA W ZWIĄZKU Z ZADANYMI PYTANIAMI OD WYKONAWCÓW  


 

 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIE OFERT. NOWY TERMIN 08.04.2020 r.


 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Środek notesu stanowi załacznik nr 1b do OPZ

Wkładka tematyczna notesu stanowi załącznik nr 1a do OPZ

Okładka notesu stanowi załącznik nr 2a do OPZ

Wklejka notesu stanowi załącznik  nr 2b do OPZ

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunku udziału stanowi załącznik nr 4

Termin składania ofert do 02-04-2020 r.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban, email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Informację wytworzyła: Katarzyna Mikulska-Kędzierska  

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji:

1) Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: do 08.04.2020 r. 

2) Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 1

3) Treść ogłoszenia - załącznik nr 1_po modyfikacji

4) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2_po modyfikacji

5) Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 2

6) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2_po modyfikacji

Data modyfikacji:

Ad. pkt.1): 31-03-2020 r. 

Ad. pkt. 2), 3), 4): 02-04-2020 r. 

Ad. pkt. 5), 6) : 03-04-2020 r. 

 Data wytworzenia: 26-03-2020

 Data udostępnienia: 26-03-2020

Dodatkowe informacje