IBE/362/2020 Realizacja terenowa badania dotyczącego sposobów wspierania rozwiązań z zakresu uczenia się przez całe życie – lifelong learning (LLL) w otoczeniu ZSK w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk 

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 Data wytworzenia: 04-03-2021 r. 

Data udostępnienia: 04-03-2021 r. 


Zamawiający informuje, iż publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców - Załącznik "Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 4".


 

Zamawiający informuje, iż publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców - Załącznik "Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 3".


 

UWAGA! W ZWIĄZKU Z MODYFIKACJAMI, ZAWARTYMI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 (TREŚĆ OGŁOSZENIA) ZAŁĄCZNIKU NR 2 (OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 4 (WYKAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW) I ZAŁĄCZNIKU NR 5 (WYKAZ DOŚWIADCZENIA) ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT.

NOWY TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 08.02.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY PUBLIKUJE TAKŻE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - ZAŁĄCZNIK "PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZESTAW NR 1. INFORMACJA O MODYFIKACJACH" ORAZ ZAŁĄCZNIK "PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZESTAW NR 2".

 


 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 05.02.2021 r. - ZMIANA NIEAKTUALNA!

 


 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

Opis obszarów ryzyka stanowi załącznik nr 6

Standard transkrypcji stanowi załącznik nr 7

Fragment scenariusza wywiadu do symulacji stanowi załącznik nr 8

Termin składania ofert do 01.02.2021 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Maja Ambrożuk 

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Helena Jędrzejczak

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

Informację zmodyfikowała: Maja Ambrożuk  

Zakres modyfikacji:

1) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1. Informacja o modyfikacjach"

2) Zamieszczono "Treść ogłoszenia - załącznik nr 1 PO MODYFIKACJACH"

3) Zamieszczono "Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 PO MODYFIKACJACH"

4) Zamieszczono "Wykaz spełniania warunków - załącznik nr 4 PO MODYFIKACJACH"

5) Zamieszczono "Wykaz doświadczenia - załącznik nr 5 PO MODYFIKACJACH"

6) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2"

7) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 3"

8) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 4"

Data modyfikacji:

1) - 6) 29-01-2021 r.,

7) 03-02-2021 r.

8) 08-02-2021 r. 

Data wytworzenia: 15-01-2021 r.

Data udostępnienia: 15-01-2021 r.

Dodatkowe informacje