IBE/9/2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych w podziale na 7 części (...) - II postępowanie

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk 

 Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

 Data wytworzenia: 04-03-2021 r. 

Data udostępnienia: 04-03-2021 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6

Termin składania ofert do 22.02.2021 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Maja Ambrożuk i Pan Łukasz Pleban  

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 08-02-2021 r.

Data udostępnienia: 08-02-2021 r.

Dodatkowe informacje