IBE/67/2021 Ekspertyza dot. walidacji w szkolnictwie wyższym w Austrii

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 Informację wytworzył: Łukasz Pleban 

 Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

 Data wytworzenia: 14-04-2021 r. 

Data udostępnienia: 14-04-2021 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz doświadczenia stanowi załącznik nr 5

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6

Termin składania ofert do 07.04.2021 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Agnieszka Tobiasz

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Barbara Fijałkowska

Informację udostępniła: Agnieszka Tobiasz

Data wytworzenia: 29-03-2021 r.

Data udostępnienia: 29-03-2021 r.

Dodatkowe informacje