IBE/45/2022 Badanie podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) i Ministrów Właściwych (MW) w zakresie doskonalenia organizacji procesów zewnętrznego zapewniania jakości oraz adekwatnych narzędzi

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 08-03-2022 r. 

Data udostępnienia: 08-03-2022 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryteriów udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór umowy stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 02.03.2022 r. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Żukowska 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Data wytworzenia: 15-02-2022 r.

Data udostępnienia: 15-02-2022 r.

Dodatkowe informacje