IBE/633/2022 Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem traffic TV, czyli ekranów na dworcach PKP oraz w komunikacji miejskiej, przede wszystkim w miastach wojewódzkich

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 05-12-2022 r. 

Data udostępnienia: 05-12-2022 r. 


 

 UWAGA! MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  W ZWIĄZKU Z ZADANYMI PYTANIAMI OD WYKONAWCÓW  

 


 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Cennik szczegółowy stanowi załacznik nr 3a

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załacznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6 

Termin składania ofert do 30.11.2022 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Marcin Góralski 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Informację zmodyfikował: Łukasz Pleban 

Zakres modyfikacji:

1) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 1".

2) Zamieszczono "Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 2 po modyfikacji"

3) Zamieszczono "Pytania i odpowiedzi. Zestaw nr 2".

Data modyfikacji: 

1), 2): 25-11-2022 r.

3):  29-11-2022 r. 

Data wytworzenia: 22-11-2022 r.

Data udostępnienia: 22-11-2022 r.

Dodatkowe informacje