IBE/875/2023 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie transkrypcji z nagrań audio wywiadów indywidualnych (IDI).

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 03-11-2023 r. 

Data udostępnienia: 03-11-2023 r.


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Standardy transkrypcji stanowią załącznik nr 1 do OPZ

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 26.10.2023 r. do godz. 10.00. 

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

Kontakt w sprawie zamówienia możliwy jest tylko przez Bazę Konkurencyjności.  

Informację wytworzyła: Ewa Frołow  

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 18-10-2023 r.

Data udostępnienia: 18-10-2023 r.

Dodatkowe informacje