IBE/796/2023 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez ekspertów (6 osób) po 30 godzin konsultacji dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, pełnoletnich uczniów oraz rodziców uczniów w obszarze pomocy (...) - II postępowanie

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

 

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk 

 

Data wytworzenia: 07-11-2023 r. 

 

Data udostępnienia: 07-11-2023 r. 

 


 

 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Omówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryterium udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Wzór umowy stanowi załacznik nr 7

Raport z konsultacji (indywidualny) stanowi załącznik nr 1 do umowy

Raport z konsultacji (zbiorczy) stanowi załącznik nr 3 do umowy

Lista rekomendowanych ośrodków psychoterapii stanowi załacznik nr 8 

Termin składania ofert do 31.10.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Marta Przybylak 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 23-10-2023 r.

Data udostępnienia: 23-10-2023 r.

Dodatkowe informacje