IBE/930/2023 Przygotowanie szkoleń asynchronicznych dla nauczycieli z zakresu realizacji treści podstawy programowej przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” oraz ich udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk 

Data wytworzenia: 17-11-2023 r. 

Data udostępnienia: 17-11-2023 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Termin składania ofert do 08.11.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzył: Łukasz Grzęda

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Data wytworzenia: 31-10-2023 r.

Data udostępnienia: 31-10-2023 r.

Dodatkowe informacje