IBE/2/2024 Testy WCAG

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

                                                „Testy WCAG”              

Znak sprawy: IBE/2/2024    

Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2024 r. o godz. 10:00.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy – Baza Konkurencyjności

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184119

Informację wytworzyła: Kinga Bartoszewska 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban

Data wytworzenia: 25-01-2024

Data udostępnienia: 25-01-2024

Dodatkowe informacje