Ekspert merytoryczny - ds. opisywania kwalifikacji i współpracy z instytucjami w projekcie ZSK

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

Ekspert merytoryczny – ds. opisywania kwalifikacji i współpracy z instytucjami w projekcie ZSK

 

NR.REF.: ZSK2/Z3/EMOK_B/7/2912/IP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za powstanie opisów kwalifikacji, opisów walidacji, narzędzi walidacji oraz wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK wraz z nadaniem uprawnień do ich certyfikowania.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

 

Główne obowiązki

 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zamówień na opracowanie nowych lub aktualizowanie istniejących opisów kwalifikacji wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Pełnienie odpowiedzialności za jakość powstających produktów, zgodnie z założeniami ZSK i zdefiniowanymi celami projektu.
 • Koordynowanie prac przetargowych i opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej (tj.: bazy danych, koncepcja, przygotowanie materiałów informacyjnych i prowadzenie spotkań informacyjnych, opracowanie OPZ i wkładu do SIWZ, udzielanie odpowiedzi na pytania przetargowe, ocena ofert i wyłonienie wykonawców).
 • Prowadzenie seminariów i spotkań roboczych z wykonawcami.
 • Organizacja i monitorowanie postępów realizacji zamówień we współpracy z wykonawcami.
 • Przekazywanie posiadanej wiedzy oraz wdrażanie do projektu ZSK nowych członków Zespołu.
 • Reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz upowszechnianie założeń ZSK i celów projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).
 • Ścisła współpraca z opiekunem zadania (zespołu), specjalistami z zespołu i członkami innych zespołów zaangażowanych we wdrażanie ZSK.

Wymagania

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji, zarządzania zasobami ludzkimi lub rynku pracy.
 • Dobra znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK.
 • Wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne.
 • Doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności interesariuszami ZSK) w obszarze edukacji, rynku pracy, badań np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz.
 • Biegła znajomość j. angielskiego, poziom B2.
 • Orientacja zadaniowa i bardzo dobra organizacja pracy własnej i innych (umiejętność samodzielnego planowania swoich działań i określania priorytetów, stałe monitorowanie efektów przy rozplanowaniu równoległej realizacji kilku zadań, delegowanie zadań pracownikom).
 • Umiejętność czytelnej komunikacji i negocjacji przydatnej do przedstawiania własnego stanowiska oraz poszukiwania jak najbardziej korzystnych sposobów rozwiązywania rozbieżnych kwestii.
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne.
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy, interpretacji oraz prezentacji na forum.
 • Umiejętność prezentowania posiadanej wiedzy oraz chęć uczenia innych, mniej doświadczonych współpracowników.

Oferujemy 

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Umowa projektowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 7 lutego 2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule NR.REF.:

ZSK2/Z3/EMOK_B/7/2912/IP

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje