Przetarg nieograniczony. Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych

     Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2022-02-22
Data udostępnienia: 2022-02-22

 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07). 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2022-01-17
Data udostępnienia: 2022-01-17

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 798.290,40 zł brutto.
  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2022-01-17
Data udostępnienia: 2022-01-17

 

Wykonawcy 

 

Modyfikacja SWZ. Przesunięcie terminu składania ofert.

 

Zamawiający  w trybie art. 135  ust. 1  ustawy, niniejszym publikuje modyfikację SWZ w zakresie płatności, która stanowi modyfikację odpowiedzi z dnia 4 bm.  (patrz załącznik 04). 

Jednocześnie w zgodzie z ust. 6 tego artykułu dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Ponadto, w trybie ust. 5 ww. artykułu publikuje treść ogoszenia przekazanego do TED wprowadzającego powyższe zaminy  (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-01-10
Data udostępnienia: 2022-01-10

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 135  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrozuk
Data wytworzenia: 2022-01-04
Data udostępnienia: 2022-01-04
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na:
 

 Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych

Znak sprawy: IBE/39/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w TED (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-12-10
Data udostępnienia: 2021-12-10

Dodatkowe informacje