Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych (Warszawa, ul. Górczewska 8)

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-22
Data udostępnienia: 2022-02-22
 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-08
Data udostępnienia: 2022-02-08

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia   kwotę 151.038,83  złotych netto (185 777,76 brutto), przy wykorzystaniu 250 000 kWh w ciągu 24 miesięcy
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia: 2022-02-08
Data udostępnienia: 2022-02-08

 

 Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.    Modyfikacja SWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04).  Odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację zapisów SWZ.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-02-07
Data udostępnienia: 2022-02-07

 Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.    Modyfikacja SWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  Odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację zapisów SWZ.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-02-04
Data udostępnienia: 2022-02-04

 

 


 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych (Warszawa, ul. Górczewska 8)

Znak sprawy: IBE/02/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-01-31
Data udostępnienia: 2022-01-31

Dodatkowe informacje