Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w instytucjach edukacyjnych (w podziale na 2 części)

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
w odniesieniu do części 2

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 2       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-04-19
Data udostępnienia: 2022-04-19

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
w odniesieniu do części 1

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 1.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).
 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępnił: Maja Ambrożuk
Data wytworzenia: 2022-04-14
Data udostępnienia: 2022-04-14
 

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06). 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniłaMaja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-23
Data udostępnienia: 2022-03-23
 

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 180 140,00 złotych brutto (część 1: 90 070,00 złotych brutto, część 2: 90 070,00 złotych brutto).
 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Data wytworzenia: 2022-03-23
Data udostępnienia: 2022-03-23
 
 

 

Wykonawcy 

 

 

 

Przesunięcie terminu składani ofert.

 

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek jednego z Wykonawców zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert.

 

 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Publikujemy również sprostowanie do Ogłoszenie o zamówieniu.  (patrz załącznik nr 5)

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-17
Data udostępnienia: 2022-03-17

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi  zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-16
Data udostępnienia: 2022-03-16

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-03
Data udostępnienia: 2022-03-03
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w instytucjach edukacyjnych (w podziale na 2 części)

Znak sprawy: IBE/10/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-02-25
Data udostępnienia: 2022-02-25

Dodatkowe informacje