Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-03-01
Data udostępnienia: 2022-03-01

 

Korekta zbiorczego zestawienia otrzymanych ofert

Zamawiający niniejszym publikuje korektę informacji zanotowanych podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 08). 
 
 
Informację wytworzyła: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk

Data wytworzenia: 2022-02-25
 

 
 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07). 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-17
Data udostępnienia: 2022-02-17
 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 231 763,27 złotych brutto.
 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2022-02-17
Data udostępnienia: 2022-02-17

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja warunków udziału. Przesunięcie terminu składania ofert.   

 

I. Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04).  Odpowiedzi stanowią jednocześnie zmianę zapisów SWZ. (patrz załącznik nr 5)

 

II. Mając na względzie dokonaną modyfikacje załącznika SWZ, jak również art. 284 ust. 2, Zmawiający zdecydował o przesunięciu terminu składnia ofert.

Nowy termin składania ofert to 17.02.2022 r. godz. 12.00. Otwarcie ofert, w tym samym dniu o godz. 12.30

Publikujemy stosowną modyfikację ogłoszenia o zmówieniu (patrz załącznik nr 6).

 

 
 
Informację wytworzyłZbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-11
Data udostępnienia: 2022-02-11

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.    

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  

 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-08
Data udostępnienia: 2022-02-08

 

 


Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

 

 

Znak sprawy: IBE/6/2022

 

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-04
Data udostępnienia: 2022-02-04

Dodatkowe informacje