Badanie fokusowe/usability engineering

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-28
Data udostępnienia: 2022-02-28

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-02-07
Data udostępnienia: 2022-02-07 

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 70 073,33 złotych brutto.
 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2022-02-07
Data udostępnienia: 2022-02-07

 


 

 Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 
 
Informację wytworzył: Maja Ambrożuk
Informację udostępnił: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-01-31
Data udostępnienia: 2022-01-31
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

 

Badanie fokusowe/usability engineering

 

Znak sprawy: IBE/01/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-01-27
Data udostępnienia: 2022-01-27

Dodatkowe informacje