Badanie rozpoznawalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-04-12
Data udostępnienia: 2022-04-12

 

 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 08). 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-03-24
Data udostępnienia: 2022-03-24

 


 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 134 963,80 złotych brutto.
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-03-24
Data udostępnienia: 2022-03-24

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 07). 

 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-24
Data udostępnienia: 2022-03-24

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 06). 

 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-23
Data udostępnienia: 2022-03-23
 

Wykonawcy 

 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SWZ.

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03) wraz z załącznikami po modyfikacjach (patrz załącznik 04). 

W związku z faktem, iż udzielona oodpowiedź modyfikuje zapisy SWZ, Zamawiający publikuje również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (patrz załącznik nr 05).

 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-21
Data udostępnienia: 2022-03-21
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Badanie rozpoznawalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)

Znak sprawy: IBE/08/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-14
Data udostępnienia: 2022-03-14

Dodatkowe informacje