Modernizacja innowacyjnego narzędzia służącego do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w ZSK (system Odznaka+) oraz wdrożenie na wskazanej infrastrukturze serwerowej zmodernizowanego systemu Odznaka+

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Modernizację innowacyjnego narzędzia służącego do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia
i uznawania osiągnięć w ZSK (system Odznaka+) oraz wdrożenie na wskazanej infrastrukturze serwerowej zmodernizowanego systemu Odznaka+

Znak sprawy: IBE/30/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-08-24
Data udostępnienia: 2022-08-24

Dodatkowe informacje