Realizacja terenowa badania głównego TIMSS 2023

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała:
Data wytworzenia: 2022-08-19
Data udostępnienia: 2022-08-19
 
 
 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego na:
 

Realizacja terenowa badania głównego TIMSS 2023

Znak sprawy: IBE/28/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-08-08
Data udostępnienia: 2022-08-08

Dodatkowe informacje